30/03/2021

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ VĂN PHÒNG HÀ NỘI

26/01/2021

TALKSHOW: CHUYỂN ĐỔI SỐ LĨNH VỰC NHÂN SỰ PHÁP LÝ – THỰC TIỄN TRIỂN KHAI

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc vận dụng tính luôn đổi mới, nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật để giải quyết vấn đề. Theo […]
30/05/2019

Hệ thống báo cáo quản trị của OOS.GHR – Chương trình khuyến mại

Hệ thống báo cáo quản trị của OOS.GHR với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, bao gồm: ✔️ Hệ thống thông tin quản trị ✔️ Hệ thống […]
03/04/2019

Các vấn đề quản trị nguồn nhân lực trong cuộc Cách mạng 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong cách quản lý, điều hành cũng như phát triển của doanh nghiệp trên […]