25/08/2021

Quy trình giới thiệu nhân viên mới cải thiện trải nghiệm nhân sự

Khách hàng không phải ưu tiên của doanh nghiệp, nhân viên mới là ưu tiên. Nếu bạn chăm sóc nhân viên của mình, họ sẽ thay […]
23/08/2021

Onboarding là gì? Tại sao quy trình giới thiệu nhân viên mới lại quan trọng?

Tuyển dụng, tìm được đúng nhân tài vào vị trí mà doanh nghiệp đang cần đã khó khăn. Nhưng mọi thứ vẫn chưa thể chắc chắn […]
20/08/2021

Xu hướng tuyển dụng mới trong đại dịch COVID-19

Báo cáo từ Tổng Cục Thống kê, do ảnh hưởng từ sự bùng phát lần thứ 3 và thứ 4 của đại dịch Covid-19, thị trường […]
18/08/2021

Giải pháp quản trị nhân sự cho các doanh nghiệp dạng chuỗi bán lẻ

Quản trị nhân sự tại một doanh nghiệp tập trung đã không đơn giản, thế nhưng quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp dạng chuỗi […]
16/08/2021

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh

Văn hóa doanh nghiệp là gì? Giống như một con người, văn hóa công ty được xem như là nhân cách của một tổ chức. Theo […]
12/08/2021

Câu chuyện bầy chó săn và nghệ thuật quản lý nhân sự

Những bài học về nghệ thuật quản lý nhân sự là vô hạn, được thể hiện qua nhiều dạng khác nhau, đó có thể là một […]