15/07/2021

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KPI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP

Để đo lường hiệu quả và tiến độ công việc của từng cá nhân, phòng ban theo một mục tiêu chung đã đặt ra trước đó, […]
15/07/2021

KPI LÀ GÌ? QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPI CHUẨN CHO DOANH NGHIỆP

Để quản lý công việc, tiến độ công việc một cách hiệu quả, chính xác và rõ ràng, chúng ta không thể dựa vào cảm tính […]
15/07/2021

Trả lương 3P – 05 Thực trạng đang tồn tại trong doanh nghiệp

Biết được lợi ích của hệ thống lương 3P nhiều doanh nghiệp đã bắt tay vào xây dựng, có nhiều đơn vị còn thuê cả chuyên […]
15/07/2021

5 BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P

Mang đến phương pháp tính lương mới mẻ, công bằng và minh bạch phù hợp với xu hướng hiện đại. Do đó, việc xây dựng hệ […]
15/07/2021

LƯƠNG 3P LÀ GÌ? LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG LƯƠNG 3P CHO DOANH NGHIỆP?

Là một chủ đề nóng với sự quan tâm đặc biệt từ giới nhân sự hiện nay, lương 3P là một phương pháp tính lương mới […]
27/05/2021

NHỮNG CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN Ý NGHĨA – BÀI HỌC HAY TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Bài học về quản lý nhân sự là vô cùng cần thiết cho mỗi nhà lãnh đạo, nó giúp bạn có được cái nhìn tổng quát, […]