Giới thiệu Mobifone Service

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MOBIFONE (sau đây gọi là Công ty MobiFone Service) tiền thân là Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Hạ tầng mạng thông tin di động (MOBITECHS), được thành lập ngày 28/01/2008 với mục đích tập trung sức mạnh nguồn vốn huy động được từ các cổ đông sáng lập để kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và chăm sóc khách hàng.

Bài toán thực tế

Trước khi dùng phần mềm, toàn bộ quy trình quản lý nhân sự tại của Mobifone service được thực hiện hoàn toàn bằng Excel. Bao gồm công tác Quản lý thông tin, tuyển dụng, đào tạo, hồ sơ, chấm công, tính lương, bảo hiểm xã hội.
Những khó khăn trước khi triển khai phần mềm:
 • Thông tin nhân sự quản lý trên excel chưa đồng nhất về cấu trúc dữ liệu, cách tổ chức dữ liệu lộn xộn, khó quản lý.
 • Nhân sự biến động liên tục, nhiều trường hợp phát sinh ngoài tầm kiểm soát.
 • Hệ thống phải đáp ứng trong cùng một thời điểm sẽ có một số lượng lớn nhân sự truy cập cổng thông tin
 • Quá nhiều bài toán lương do lương được trả theo đặc thù gói sản phẩm, dịch vụ mới ra từ phía mobifone service hợp tác cùng đối tác khác. Cụ thể, tại thời điểm triển khai nghiệm thu dự án, số lượng nhóm công thức lương là 36 nhóm và hiện tại, sau 2 năm bảo trì hệ thống, số lượng gói lên đến hơn 60.
 • Một nhân sự tại cùng một thời điểm có thể tồn tại công trên nhiều bảng chấm công khác nhau, hưởng lương tại nhiều nhóm lương, nhiều bảng lương khác nhau. Đây có thể coi là đặc thù lớn nhất, khác biệt lớn nhất của mobifone service đối với các đối tác khác của OOS và cũng là bài toán khó nhất về lương OOS gặp phải từ trước đến nay.

Thông tin triển khai

 
 • Tổng nhân sự triển khai toàn Hệ thống: hơn 2.000 người
 • Số lượng chi nhánh: 6 chi nhánh
 • Các module triển khai: Quản lý thông tin, tuyển dụng, đào tạo, hồ sơ, chấm công, tính lương, đánh giá nhân sự, cổng thông tin nhân sự.
 • Hệ thống đi vào vận hành chính thức: 09/2016

Kết quả đạt được

Về quản lý thông tin nhân sự:
 • OOS thành công trong việc đưa toàn bộ nhân sự của các chi nhánh cùng cây sơ đồ tổ chức của mobifone service lên cùng một hệ thống phần mềm.
 • Hệ thống hỗ trợ import dữ liệu thay đổi, biến động thông tin nhân sự mượt mà, nhanh chóng, thao tác đơn giản.
 • Hệ thống hỗ trợ in ấn, trích xuất biểu mẫu, báo cáo theo đặc thù quản lý của Mobifone service.
Về chấm công – tính lương:
 • Hệ thống đã thành công trong việc hỗ trợ import bảng chấm công của nhân viên. Một nhân viên có thể có nhiều bảng chấm công ứng với từng nhóm lương mà nhân viên đó hưởng trong tháng.
 • Hệ thống hỗ trợ xây dựng tính thành công lương của toàn bộ các nhóm lương, các bảng lương của phía mobifone service. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ một nhân viên trong cùng một tháng có thể có tên trên nhiều bảng lương.
 • Hệ thống hỗ trợ in ấn, trích xuất báo cáo, biểu mẫu liên quan đến công lương hàng tháng trên hệ thống phần mềm.
Về bảo hiểm xã hội
 • Hệ thống tính toán chính xác chi phí bảo hiểm xã hội hàng tháng.
 • Hệ thống đã xây dựng chức năng cảnh báo, tạo biến động tăng/ giảm BHXH từ các dữ liệu liên quan đến nhân viên như hợp đồng, công, lương, nghỉ ốm v.v…
 • Hệ thống đã xây dựng các báo cáo, biểu mẫu BHXH trình ký nộp cơ quan BHXH cũng như các template import biến động lên hệ thống phần mềm BHXH.
Về tuyển dụng đào tạo
 • Hệ thống hỗ trợ ứng viên có thể ứng tuyển trên website của mobifone service. Hỗ trợ trích, lọc dữ liệu, lấy dữ liệu ứng viên từ website đổ về cơ sở dữ liệu.
 • Hỗ trợ công tác tuyển dụng theo đúng tiêu chuẩn ISO và đúng quy trình, quy định của mobifone service.
 • Hỗ trợ công tác đào tạo, quản lý chi phí đào tạo. Hệ thống gợi ý, nhắc nhở người dùng về những vi phạm cam kết của người lao động đã được Mobifone service cử đi đào tạo, từ đó yêu cầu bồi hoàn chi phí theo đúng quy định.
Về đánh giá nhân sự
 • Hệ thống đã hỗ trợ đánh giá nhân sự hàng tháng, hàng quý theo đúng quy trình, nghiệp vụ của phía Mobifone service.
 • Lấy dữ liệu đánh giá nhân sự để tính lương, tính thưởng cho người lao động.
Về cổng thông tin nhân sự
 • Hệ thống hỗ trợ người lao động có thể trực tiếp truy cập vào hệ thống cổng thông tin để truy vẫn, kiểm tra thông tin cá nhân của mình. Từ đó, hệ thống hỗ trợ người dùng có thể cập nhật thông tin chính xác của bản thân và thông qua phê duyệt để cập nhật lên hệ thống.
 • Hệ thống hỗ trợ người lao động có thể xem bảng công, bảng lương, phiếu lương hàng tháng của mình trực tiếp trên công thông tin.