[GAMI GROUP – OOS SOFTWARE] CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI 6 CÔNG TY CỦA GAMI GROUP

Ngày 25 tháng 05 năm 2021, OOS Software vinh dự trở thành đối tác chuyển đổi số cho 6 công ty thành viên của tập đoàn Gami Group sau khi Humax đã được triển khai thành công tại Ngân hàng NCB, một đơn vị trong hệ sinh thái của Gami Group.

Sau gần 30 năm hình thành và phát triển, Gami Group hiện nay là một Tập đoàn lớn trên thị trường, hoạt động đa ngành, có mạng lưới rộng khắp với nhiều lĩnh vực:

– Phân phối ôtô và dịch vụ

– Phát triển các khu đô thị đồng bộ, chung cư cao cấp

– Dịch vụ gia tăng Bất động sản (Văn phòng cao cấp cho thuê và dịch vụ văn phòng, Trung tâm Thương mại & Dịch vụ, Khách sạn cao cấp, các khu nghỉ dưỡng cao cấp + Xây dựng và thiết kế)

– Xúc tiến Đầu tư Kinh doanh Bất Động Sản và Du lịch

– Kinh doanh Nhượng quyền Thương mại

Trong định hướng chiến lược phát triển của Tập đoàn, Ban Lãnh đạo Gami Group xác định Nguồn Nhân sự chính là tài sản quý nhất, cần được đầu tư và ưu tiên chuyển đổi số sớm. Do đó, Gami group đã quyết định lựa chọn OOS Software là đơn vị tư vấn và triển khai phần mềm quản trị Humax cho cả 6 đơn vị thành viên: Công ty CP đầu tư thương mại An Dân, công ty CP đầu tư thương mại An Đô, công ty CP truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du, công ty CP Gami Bất Động Sản, công ty CP xuất nhập khẩu khoáng sản, công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát.

Theo phạm vi Hợp đồng, Dự án sẽ được triển khai theo 02 giai đoạn lớn:

1. Giai đoạn 1: Hệ thống Core HRM và Payroll

• Phân hệ Quản lý Tổ chức – OM.

• Phân hệ Quản lý Hội nhập (Onboarding).

• Phân hệ Quản lý Nhân sự (Staffing).

• Phân hệ Quản lý Quy trình Nhân sự (HR Process).

• Phân hệ Quản lý Chấm công – Time Attendance.

• Phân hệ Quản lý Tính lương & Thuế – Payroll & PIT

• Phân hệ Quản lý BHXH – Insurance (Humax đã tích hợp sẵn với Phần mềm Bảo hiểm EFY).

• Phân hệ Quản lý nghỉ việc.

• Hệ thống Báo cáo Quản trị & Cảnh báo.

• Cổng thông tin online (Portal).

• Humax mobile.

2. Giai đoạn 2: Các phân hệ còn lại của Giải pháp

• Phân hệ Quản lý tuyển dụng.

• Phân hệ quản lý đào tạo.

• Phân hệ quản lý đánh giá.

• Phân hệ quản lý năng lực.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn và triển khai Phần mềm Quản trị Nhân sự cho các Tập đoàn và Ngân hàng, OOS sẽ đồng hành cùng Gami Group để hoàn thiện 04 bài toán quản trị nhân sự lớn cho Doanh nghiệp lớn hiện nay: Bài toán Lương 3P, Hoạch định Nguồn lực, Quản lý Nhân tài và Trải nghiệm Nhân viên.

Chúc mừng Humax Solution đã có thêm một thương hiệu lớn trong tập khách hàng, có thêm một đối tác lớn trong sứ mệnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nhân sự cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.