Greenvet triển khai phần mềm nhân sự HUMAX của OOS Software

Ngày 14/10/2019, Buổi khởi động dự án Triển khai phần mềm nhân sự tại Công ty cổ phần Thú y xanh Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Công ty Cổ phần Thú y Xanh – Greenvet được thành lập từ năm 2001, trực thuộc thành viên của Công ty Cổ phần Thú y Xanh Việt Nam. Công ty hoạt động theo tôn chỉ mục tiêu “CÔNG NGHỆ XANH CHO THỰC PHẨM SẠCH”, nhằm góp phần xây dựng nền chăn nuôi nước nhà đảm bảo vì sức khỏe cộng đồng. Đến nay, Greenvet đã trở thành một trong những Công ty có uy tín hàng đầu trong việc sản xuất, cung cấp các sản phẩm dùng trong chăn nuôi.

Các ngành nghề chính của Greenvet, bao gồm: Sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, sản xuất, kinh doanh thuốc thú y thủy sản, cung cấp phụ gia thức ăn gia súc, cung cấp các dụng cụ, trang thiết bị dùng trong chăn nuôi.

Luôn lấy con người là trọng tâm cho sự phát triển bền vững và lâu dài, sự phát triển của nhân viên làm nên sự thịnh vượng của công ty, Greenvet đầu tư khá nhiều cơ sở vật chất cũng như xây dựng các chính sách, chế độ đãi ngộ tốt cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp ở mọi cấp. Song hành với đó, để nắm bắt các thông tin về nguồn nhân lực nhanh chóng, cập nhật, Greenvet đã có chủ trương triển khai hệ thống phần mềm nhân sự bên cạnh nhiều hệ thống khác như: DMS, Bitrix, SAP,…
Sau 14 tháng cân nhắc lựa chọn nhiều giải pháp quản trị nhân sự và cuối cùng, Greenvet quyết định lựa chọn phần mềm nhân sự HUMAX của OOS Software để triển khai cho toàn hệ thống.

Theo kế hoạch đề ra, Greenvet sẽ triển khai 9 phân hệ của hệ thống gồm: Quản lý hồ sơ, Chấm công, Tính lương, Bảo hiểm và Thuế TNCN, Cổng thông tin nhân sự, Tuyển dụng, Đào tạo, Đánh giá, Hệ thống báo cáo – cảnh báo. Dự án được kỳ vọng sẽ mang đến cho Greenvet một công cụ để quản trị nhân sự nhanh chóng, tối ưu và đảm bảo chính xác nhất thông qua việc truy cập và chiết xuất dữ liệu nhanh chóng và tích hợp thông tin với các hệ thống phần mềm còn lại của công ty.

Chúc dự án thành công tốt đẹp.