PHÂN HỆ QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN SỰ

Cung cấp công cụ quản lý toàn diện dữ liệu hồ sơ nhân sự từ khi tuyển dụng tới khi nghỉ hưu, thôi việc. Các cảnh báo kịp thời, cùng với dashboard chuyên sâu giúp quản lý nhân sự chủ động và dễ dàng.
Chuẩn hóa thông tin, cơ cấu tổ chức
 • HUMAX Hỗ trợ xây dựng Cơ cấu tổ chức linh động chỉ bằng các thao tác kéo-thả. Cho phép lãnh đạo xem sơ đồ tổ chức theo nhiều chiều: Theo cây sơ đồ phòng ban, theo sơ đồ chức vụ.
 • HUMAX Hỗ trợ chuẩn hóa thông tin chức năng / nhiệm vụ các phòng ban, chuẩn hóa mô tả công việc chức vụ, từ đó dữ liệu được dùng chung thống nhất cho các module khác.
 • HUMAX Hỗ trợ chuẩn hóa thông tin nhân sự và import vào hệ thống.
Đầy đủ - Toàn diện – Chuyên nghiệp
 • HUMAX lưu trữ đầy đủ, toàn diện tất cả các thông tin liên quan tới nhân sự từ khi nhân sự được tuyển dụng tới khi nghỉ hưu/thôi việc.
 • Quản lý toàn diện các quá trình nhân sự: Thay đổi lương/phụ cấp, điều chuyển/bổ nhiệm/miễn nhiệm, nghỉ phép, khen thưởng, kỷ luật,…
 • Thực hiện quy trình nhân sự chuyên nghiệp:
 • Employee Onboarding
 • Quy trình nâng lương
 • Quy trình điều chuyển/bổ nhiệm/miễn nhiệm
 • Quy trình xin nghỉ phép online
 • Quy trình sa thải/nghỉ việc…
Thân thiện, dễ sử dụng
 • Thiết kế giao diện thân thiện, trực quan hỗ trợ tối đa các thiết bị di động.
 • Hỗ trợ thông minh người sử dụng, nắm bắt các hành vi của người dùng để đưa ra các gợi ý phù hợp.
 • Cho phép truy xuất và quản lý thông tin nhanh chóng, hỗ trợ tìm kiếm thông minh.
Cảnh báo kịp thời
 • Hệ thống cảnh báo tự động nhắc việc cho người dùng: 
 • Phê duyệt
 • Hết hạn hợp đồng
 • Nghỉ phép
 • Thai sản
 • Kiêm nhiệm…
Báo cáo phân tích chuyên sâu
 • Humax cung cấp các báo cáo phân tích chuyên sâu, đa chiều về tình hình nhân sự. Được thể hiện qua các công cụ: Dashboard, Report, Excel Report, Biểu đồ,…
 •  Các dashboard chuyên sâu phục vụ cho lãnh đạo để cung cấp theo thông tin tổng quan nhằm đưa ra các quyết sách về nhân sự.