Giải pháp chuyên sâu cho lĩnh vực Khách sạn & Du lịch

KHÁCH SẠN & DU LỊCH

Đặc thù ngành

Ngành du lịch, nghỉ dưỡng là một trong những ngành ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch Covid-19. Các doanh nghiệp giải thể, phá sản với số lượng lớn làm thay đổi cơ cấu ngành cũng như thay đổi lại hầu như cách vận hành của các doanh nghiệp ngành này.

Với đặc thù sử dụng nhiều lao động bán thời gian cũng như tích chất đặc thù của du lịch, nghỉ dưỡng là sự thay đổi liên tục của dịch vụ dẫn đến ngành này dựa vào rất nhiều mức độ hài lòng của khách hàng với khả năng cung cấp dịch vụ kịp thời, hoàn hảo.

Đặc thù nghiệp vụ

Cơ chế linh động cho đối tượng bán thời gian: Các doanh nghiệp ngành du lịch, nghỉ dưỡng sử dụng phần lớn lao động bán thời gian. Chính vì vậy, các chính sách cho đối tượng này thường xuyên thay đổi. Các doanh nghiệp cần những hệ thống linh động cho phép đáp ứng những thay đổi liên tục của chính sách cho đối tượng này.

Hệ thống quản lý phân bổ công việc phù hợp cho các đối tượng lao động. Với việc thường xuyên thay đổi các công việc, hệ thống phân công công việc, ghi nhận công việc cần đồng bộ với hệ thống ghi nhận dịch vụ, quản lý dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng.

Hệ thống đào tạo của những chuỗi du lịch nghỉ dưỡng cần đồng bộ với chuẩn chung của toàn bộ hệ thống. Các tiêu chuẩn của các chuỗi khách sạn, nghỉ dưỡng cần được áp dụng thực thi đến từng vị trí.

Giải quyết bài toán:

Hệ thống cho phép linh động các đối tượng nhân viên quản lý. Các chính sách cũng được thiết lập hết sức linh động, cho phép quản lý thay dổi cơ chế chấm công, tính lương cho đối tượng bán thời gian.

Hệ thống cho phép tích hợp với các hệ thống quản lý khách sạn, du lịch, nghỉ dưỡng. Cũng như cho phép thiết lập các rule điều chỉnh linh động dựa trên tính chất dịch vụ đặc thù cần những điều chỉnh xác nhận hoàn thành dịch vụ dựa trên tình huống cung cấp dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ giải trí riêng. Ngoài ra, cho phép tích hợp với hệ thống đánh giá dịch vụ để ghi nhận kết quả cho nhân viên cung cấp các dịch vụ.

Hệ thống cho phép thiết lập các chuẩn đào tạo riêng cho từng vị trí. Quản lý đánh giá năng lực và kết quả công việc cho từng vị trí để hệ thống đề xuất những nhân sự phù hợp với các tiêu chí của những cấp cao hơn với những lộ trình công danh rõ ràng.

Quản trị nhân sự ngành Khách sạn & Du lịch tại sao nên chọn Humax?
Di chuyển lên đầu