Mobifone Service nghiệm thu Phần mềm Nhân Sự OOS.GHR

Ngày 28/12/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Mobifone (Mobifone Service) chính thức nghiệm thu dự án Triển khai Phần mềm Quản trị Nhân sự OOS.GHR.

Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MOBIFONE (MobiFone Service) tiền thân là Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Hạ tầng mạng thông tin di động (MOBITECHS), được thành lập ngày 28/01/2008 với mục đích tập trung sức mạnh nguồn vốn huy động được từ các cổ đông sáng lập để kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và chăm sóc khách hàng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị MobiFone Service cho biết công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone với tiền thân là Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Hạ tầng mạng thông tin di động (MOBITECHS) với doanh thu năm đầu tiên chỉ đạt 1,8 tỷ đồng, đến năm 2017 đạt 568 tỷ đồng. Năm 2008 có 20 cán bộ nhân viên, đến cuối năm 2017 có 1000 cán bộ nhân viên.

 MobiFone Service tập trung phát triển trong 3 lĩnh vực dịch vụ chính: Giá trị gia tăng, Hạ tầng viễn thông, Chăm sóc khách hàng. Đối tác cũng như khách hàng của MobiFone Service bao gồm cả các doanh nghiệp các tập đoàn lớn trong và ngoài nước

Song song với mục tiêu này, Mobifone Service cần phải có một giải pháp phần mềm quản trị nhân sự hiện đại, không chỉ đáp ứng những yêu cầu cơ bản như hồ sơ nhân sự, quá trình công tác, chấm công, tính lương mà còn có thể hỗ trợ tốt các nghiệp vụ khác như Tuyển dụng, Đào tạo, Đánh giá, Báo cáo,…Bên cạnh đó, việc phần mềm tích hợp được với các hệ thống phần mềm khác cũng được chú ý đề cao

Sau nhiều tháng tập trung đánh giá các giải pháp phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, Giải pháp OOS.GHR không chỉ giải quyết tốt những yêu cầu đặt ra mà còn hỗ trợ mạnh các chức năng hữu ích: phân tích số lượng nguồn lực theo tiến độ của kinh doanh, phân tích chi phí nhân sự theo giai đoạn, dự báo chi phí nhân sự dựa trên nhu cầu nguồn lực và tỷ lệ tăng lương… Trên cơ sở đánh giá này, Mobifone Service đã lựa chọn triển khai giải pháp OOS.GHR để sử dụng cho công ty.

Bằng kinh nghiệm 12 năm triển khai giải pháp phần mềm nhân sự của OOS cho các khách hàng tiêu biểu như tập đoàn Ngân hàng SHB, Ngân hàng Việt Nga, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Kangaroo, GoldSun,… Sự tin tưởng của Mobifone Service một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm nhân sự của OOS trên thị trường Việt Nam.