18/01/2018

MobiFone và câu chuyện tái định vị thương hiệu

Từ nhiều năm nay, trong tâm trí người tiêu dùng di động, thương hiệu MobiFone vẫn gắn với “cao cấp”. Định vị này vẫn đang là lợi […]