Tân Hoàng Minh lựa chọn Giải pháp phần mềm Nhân sự OOS.GHR

Sau hơn 6 tháng đưa vào vận hành thử nghiệm Hệ thống Phần mềm Quản lý Nhân sự OOS.GHR tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vào ngày 27/05/2017, Tập đoàn đã chính thức ký kết nghiệm thu dự án triển khai Phần mềm nhân sự của OOS Software. Buổi lễ diễn ra với sự tham gia của Lãnh đạo và Đội triển khai dự án của cả hai Công ty.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) thành lập ngày 16/6/1993 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, chủ yếu như: sản xuất & xuất khẩu mây tre đan, vận tải hành khách bằng taxi, kinh doanh khách sạn, kinh doanh phát triển nhà, xây dựng,…

Theo phạm vi của hợp đồng, OOS sẽ cài đặt trên toàn hệ thống của Tân Hoàng Minh đầy đủ các phân hệ của phần mềm quản lý nhân sự OOS.GHR bao gồm: Quản lý hồ sơ nhân viên, Quản lý bảo hiểm phúc lợi, Quản lý chấm công – tính lương, Quản lý tuyển dụng, Quản lý đào tạo, Quản lý đánh giá,

Ông Lê Duy Hòa – Giám đốc OOS Software đã chia sẻ:”Trên nền tảng kinh nghiệm triển khai dự án phần mềm nhân sự, OOS Software sẽ áp dụng OOS.GHR vào Tân Hoàng Minh theo những đặc trưng riêng của Tập đoàn. Và tôi cũng mong rằng cả hai Công ty sẽ tích cực làm việc nổ lực, hợp tác thật tốt để tiến độ dự án được hoàn thành.”

Sau 6 tháng triển khai trước khi đưa vào sử dụng thực tế, vào ngày 27/05/2017, dự án đã được nghiệm thu thành công tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Việc nghiệm thu thành công đánh dấu sự hợp tác lâu dài của cả hai Công ty. Chúc cho cả hai Công ty sẽ ngày càng thành công.