Tập đoàn Hoa Sao

Để lựa chọn đối tác và phần mềm phù hợp, Tập đoàn Hoa Sao đã xem xét nhiều Phần mềm Quản trị Nhân sự trên thị trường. Bài toán Quản trị Nhân sự tại Hoa Sao tương đối phức tạp, yêu cầu hệ thống phần mềm phải có nền tảng công nghệ tốt, đã từng triển khai thành công tại nhiều mô hình doanh nghiệp lớn, có tính linh động tiện dụng cao, có khả năng mở rộng và phát triển trong tương lai… Sau nhiều bước làm việc, chúng tôi đã tin tưởng lựa chọn OOS Software là đối tác chính thức triển khai dự án Phần mềm Quản trị Nhân sự tại Hoa Sao. Tôi đánh giá cao phương pháp triển khai khoa học và dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhiệt tình của đội dự án OOS.