TH Group

Để lựa chọn một đối tác và phần mềm phù hợp, Tập đoàn TH đã xem xét nhiều phần mềm quản trị nhân sự trên thị trường. Bài toán quản trị nhân sự tại TH tương đối phức tạp, yêu cầu hệ thống phần mềm phải có nền tảng công nghệ tốt, đã từng triển khai thành công tại nhiều mô hình doanh nghiệp lớn, có tính linh động và tiện dụng cao, có khả năng mở rộng và phát triển trong tương lai,… Sau nhiều bước làm việc, chúng tôi đã tin tưởng lựa chọn OOS Software là đối tác chính thức triển khai dự án phần mềm quản trị nhân lực tại TH. Tôi đánh giá cao phương pháp triển khai khoa học và dịch vụ hỗ trợ nhiệt tình của đội dự án OOS