PHÂN HỆ TIỀN LƯƠNG

Cung cấp hệ thống tính lương đầy đủ, đáp ứng tối đa bài toán lương doanh nghiệp. Tin cậy - ổn định là mục tiêu hàng đầu của hệ thống.
Thiết lập linh hoạt, áp dụng nhiều bài toán lương phức tạp
 • Humax cho phép tự định nghĩa công thức lương, không giới hạn các phương pháp tính lương khác nhau.
Tự định nghĩa các khoản Thưởng, phụ cấp, các khoản mục lương phát sinh ngoài.
 • Hỗ trợ nhiều phương pháp tính lương, không giới hạn:
  • Lương thời gian
  • Lương khoán
  • Lương sản phẩm
  • Lương KPI
  • Lương doanh số…
 • Hỗ trợ tính lương nhiều dòng: Có sự thay đổi lương / phụ cấp nhiều lần trong 1 tháng
 • Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN trên cùng 1 bảng lương
 • Hỗ trợ tính toán bóc tách chi phí lương
Tự động liên kết dữ liệu
 • Tự động link dữ liệu chấm công sang bảng lương.
 • Liên kết các dữ liệu về kế toán, các khoản thuế TNCN, giảm trừ sang bảng lương
 • Liên kết các dữ liệu hồ sơ nhân sự:
  • Hợp đồng
  • Khen thưởng / Kỷ luật
  • Các chế độ
 • Cho phép import các khoản không thường xuyên, phát sinh bên ngoài.
Tốc độ nhanh / Ổn định
 • Tốc độ tính lương nhanh, có khả năng tính lương cho nhiều chi nhánh / nhiều công ty con cùng lúc.
 • Cơ chế phân luồng dữ liệu, phân tải giúp không bị quá tải khi tính lương trên toàn hệ thống.
 • Thuật toán tính lương ổn định, có cơ chế check lại dữ liệu sau khi tính lương đảm bảo tính chính xác của hệ thống.
Liên kết với các hệ thống khác
 • Đã thực hiện thành công liên kết với các hệ thống như ERP (Oracle, SAP, Fast …), CRM, DMS để lấy thông tin tính lương bao gồm: Sản phẩm, sản lượng, lương KPI, doanh số bán hàng…
 • Có khả năng liên kết với nhiều hệ thống khác trong cùng 1 Công ty (Hoặc tập đoàn), thường áp dụng cho Tập đoàn đa nghành nghề (THMilk)
Nhân viên tự kiểm tra
 • Cho phép nhân viên tự kiểm tra bảng lương/các khoản thu nhập của chính mình thông qua Cổng thông tin nhân sự (HR-Portal), thực hiện các khiếu nại trực tiếp tới bộ phận nhân sự (nếu có)
Phân tích chi phí lương
 • Hệ thống cho phép xây dựng ngân sách lương cho từng phòng ban/đơn vị, từng chức danh.
 • Báo cáo phân tích chi phí lương theo nhiều chiều khác nhau
 • Báo cáo phân tích chi phí lương thực tế so với ngân sách đã duyệt
 • Báo cáo phân tích lương theo thời điểm, dự đoán chi phí lương cả năm