•  Hotline: 0936 303 303

OOS.GHR - Phần mềm quản trị nhân sự

Giới thiệu:

Cung cấp công cụ thiết lập báo cáo linh động, truy xuất dữ liệu nhanh, xem báo cáo online qua internet. Đặc biệt hệ thống cung cấp nhiều mẫu báo cáo thống kê, phân tích dữ liệu nhân sự, Dashboard hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định kịp thời. Hệ thống cảnh báo tự động nhắc việc cho người dùng: Phê duyệt, hết hạn hợp đồng, nghỉ phép, thai sản, kiêm nhiệm…

Tính năng cụ thể:

•    Thiết lập các cảnh báo, nhắc việc cho cán bộ nhân sự theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
•    Hệ thống OOS.GHR đáp ứng các loại báo cáo như sau:
                     Báo cáo theo quy định nhà nước như báo cáo Bảo hiểm, báo cáo Thuế TNCN.
                     Báo cáo theo yêu cầu đặc thù của Doanh nghiệp.
                     Cung cấp Công cụ xây dựng báo cáo độngđể cán bộ IT và cán bộ nhân sự Doanh nghiệp tự thiết lập các báo cáo theo nhu cầu sử dụng
•    Cho phép kết xuất báo cáo ra nhiều định dạng khác như Excel, Word, PDF…
•    Cung cấp các báo cáo biểu đồ giúp cho việc theo dõi thông tin dễ dàng hơn.
•    Gợi nhắc tự động các đối tượng đã đến hạn HĐ, sinh nhật trong tháng, thời gian nghỉ phép, thai sản, thử việc, phụ cấp…
•    Cung cấp các báo cáo, mẫu biểu quan trọng cũng như hỗ trợ các báo cáo phân tích cho phép người dùng có cái nhìn tổng thể, đa chiều về công tác nhân sự trong Công ty
•    Cung cấp các công cụ để Ban Lãnh đạo và các cấp quản lý có thể truy cập và khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu của hệ thống. Các báo cáo này sẽ được thống nhất giữa 02 bên sau khi ký kết hợp đồng triển khai