•  Hotline: 0982.992.219

OOS.GHR - Phần mềm quản trị nhân sự

Giới thiệu:

    Là phân hệ trung tâm của hệ thống nơi Quản lý đầy đủ, đồng bộ các thông tin nhân sự từ tuyển dụng tới khi nghỉ hưu/thôi việc và các quá trình của người lao động. Tất cả các thao tác thực hiện theo quy trình quản lý nhân sự hiện đại và tuân thủ theo luật lao động mới nhất của Việt Nam. Việc khai thác thông tin nhân sự hay kiết xuất các báo cáo được thực hiện rất đơn giản và nhanh chóng. 
 

Tính năng cụ thể: 

   Quản lý cây sơ đồ tổ chức: Hệ thống cho phép thiết lập theo mô hình đa cấp, quản lý từ: Công ty mẹ/tổng công ty/tập đoàn đến các đơn vị thành viên, chi nhánh, phòng ban…Dễ dàng thêm mới, xóa bỏ chỉnh sửa, sáp nhập các đơn vị, phòng ban.
•    Cho phép quản lý, mô tả, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị/phòng ban.
•    Quản lý toàn bộ hồ sơ lý lịch nhân viên, báo cáo trích ngang hồ sơ cán bộ: Họ tên, ảnh,chức vụ, ngày sinh, quê quán, bằng cấp, giới tính, hộ khẩu, nơi ở hiện tại, điện thoại, tài khoản ngân hàng, ngày vào công ty…
•    Quản lý các loại hợp đồng lao động: Cho phép thiết lập linh động các loại hợp đồng cần quản lý khác nhau cho mỗi đơn vị, hỗ trợ tự động tăng mã hợp đồng theo yêu cầu: Hợp đồng thử việc, Hợp đồng ngắn hạn, Hợp đồng dài hạn, Hợp đồng không xác định thời hạn…Có ghi nhận thông tin quá trình thử việc.
•    Quản lý quá trình làm việc của nhân viên: Điều chuyển công tác, thay đổi chức vụ, quản lý gián đoạn công tác, quản lý Kiêm nghiệm…
•    Các quá trình đào tạo, bằng cấp, chứng chỉ, khóa đào tạo trong hay ngoài công ty. Quá trình đào tạo của nhân viên được liên kết với phân hệ Quản lý đào tạo.
•    Quản lý, theo dõi quá trình tăng, giảm Lương: Mức lương, phụ cấp, các loại hệ số…Liên kết trực tiếp với phân hệ Chấm công – Tiền lương. Cho phép theo dõi nâng bậc lương theo hệ số (hệ số, ngày nâng bậc, ngày giữ bậc…)
•    Quản lý quan hệ nhân thân: vợ, chồng, con... (đầu vào tính giảm trừ gia cảnh, chính sách phúc lợi).
•    Quản lý quá trình thôi việc: Quản lý riêng các CBNV đã nghỉ việc, Thông tin giải quyết chế độ, thủ tục thôi việc…
•    Quản lý quá trình nghỉ phép, dễ dàng thay đổi cách tính phép (phép năm, phép tháng, chuyển phép từ năm trước sang năm sau…), liên kết với phân hệ Chấm công để tự động cập nhật, tính phép.
•    Quản lý các quyết định nhân sự: Lưu lại toàn bộ các quyết định (Bổ nhiệm, Kiêm nhiệm, Điều chuyển, Nghỉ việc, Điều chỉnh lương….), hỗ trợ tự động tăng mã số quyết định theo yêu cầu.
•    Quản lý các quá trình khác theo yêu cầu Quản trị Nhân sự tại Doanh nghiệp
•    Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự: Tìm kiếm và thống kê nhân sự theo trình độ, theo lĩnh vực/công việc, kết hợp nhiều tiêu chí khác nhau…
•    Cho phép xuất các biểu mẫu đính kèm tại mỗi quá trình quản lý ra nhiều định dạng (PDF, Excel, Word, XML, Text….), hỗ trợ in biểu mẫu trực tiếp trên phần mềm.