•  Hotline: 0936 303 303

OOS.GHR - Phần mềm quản trị nhân sự

Giới thiệu:

Phân hệ này giúp các nhà quản lý dễ dàng quản lý được các thiết bị của Doanh nghiệp. Vì trong một Doanh nghiệp thì các trang thiết bị vật chất là rất nhiều từ các máy móc to có giá trị vật chất lớn đến các vật dung nhỏ dung trong công việc đều rất cần thiết và cần phải được quản lý. Để không phải mất thời gian tìm kiếm, kiểm soát các tài sản đó thì tính năng quản lý tài sản cấp phát được OOS.GHR triển khai giúp đơn giản hóa các công việc trên.

Tính năng cụ thể:

•    Quản lý tất cả các thiết bị cấp phát cho cán bộ nhân viên: Máy tính, văn phòng phẩm, dụng cụ lao động, dụng cụ bảo hộ…
•    Quản lý tất cả các tài sản hữu hình khác: Email, Tài khoản…
•    Quản lý tình trạng thiết bị, quá trình luân chuyển thiết bị, văn bản giao nhận thiết bị
•    Cảnh báo bàn giao tài sản trước khi nghỉ việc/về hưu…
•    Cung cấp các mẫu báo cáo liên quan tới công tác cấp phát, bàn giao, chuyển đổi, sửa chữa, thay thế, mua mới, thanh lí…trang thiết bị tại Doanh nghiệp.