•  Hotline: 0936 303 303

OOS.GHR - Phần mềm quản trị nhân sự

Giới thiệu:

Quản lý tuyển dụng và quản lý công tác tuyển dụng theo quy trình nghiệp vụ hoàn chỉnh, bắt đầu xuyên suốt từ khâu tiếp nhận yêu cầu cho đến khâu đánh giá hiệu quả tuyển dụng, nội dung các vòng thi/vòng phỏng vấn, quản lý hồ sơ ứng viên và ngân hàng đề thi. Hỗ trợ email tự động tới ứng viên, thống kê chi phí tuyển dụng cho người quản lý.

Tính năng cụ thể:

•    Quản lý định biên nhân sự hỗ trợ công tác tuyển dụng nhân sự, cảnh báo cho cán bộ tuyển dụng Doanh nghiệp khi nhu cầu tuyển dụng vượt định biên nhân sự của bộ phận, phòng ban…
•    Quản lý chi tiết hồ sơ ứng viên dự tuyển: Hỗ trợ tìm kiếm ứng việc theo thời gian dự tuyển, đợt tham gia, nguồn hồ sơ, vị trí dự tuyển…….
•    Cho phép nhận hồ sơ qua form tuyển dụng online hoặc import từ file excel, nhập trực tiếp trên phần mềm.
•    Xây dựng chương trình tuyển dụng theo kế hoạch tuyển dụng.
•    Thiết lập vòng thi, vòng phỏng vấn linh động theo mỗi chương trình tuyển dụng (Tên vòng phỏng vấn, số điểm cần đạt, thời gian tổ chức, nội dụng phỏng vấn, cán bộ phỏng vấn…)
•    Lưu vết kết quả điểm, nhận xét của từng ứng viên, từng vòng phỏng vấn/ vòng thi
•    Theo dõi, báo cáo danh sách, kết quả thi tuyển, phỏng vấn các vòng.
•    Hỗ trợ lọc ứng viên qua từng vòng phỏng vấn/vòng thi.
•    Cho phép thiết lập gửi email thông báo trúng tuyển.
•    Khi ứng viên được tuyển dụng, hồ sơ ứng viên sẽ được cập nhật vào hồ sơ nhân viên chính thức của công ty.
•    Hỗ trợ xuất các biểu mẫu, báo cáo in trực tiếp trên phần mềm theo yêu cầu.