TỔNG QUAN GIẢI PHÁP HUMAX

Dựa theo nguyên tắc Quản trị trải nghiệm Nhân sự ( Human Experience Management ), chúng tôi kiến tạo Humax – Giải pháp quản trị nhân sự Tổng thể với mục tiêu về nền tảng ưu việt và trải nghiệm người dùng hoàn hảo, hướng tới không chỉ bộ phận nhân sự, ban lãnh đạo, nhân viên mà cả ứng viên tiềm năng của doanh nghiệp.

Tuyển dụng & Thu hút nhân tài
Quản trị tổ chức & Hoạch định
Core HR & Payroll
Quản trị tài năng
Trung tâm dịch vụ Nhân sự
HR Analytics
Cuộn lên trên cùng