Chuyển dịch từ giải pháp dành cho HR sang giải pháp cho tất cả Employee

Dịch vụ Nhân sự trực tuyến

Dịch vụ nhân sự
“
Trên phần mềm nhân sự của OOS Software, Cổng thông tin nhân sự - Portal chính là phân hệ được Chúng tôi khai thác nhiều nhất, tất cả các dịch vụ nhân sự của Lotte Finance đều được thực hiện online trên Portal, loại bỏ dần công tác giấy tờ chính là một thành công lớn của phòng HR Lotte trong những năm vừa qua.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh
Giám đốc Nhân sự Lotte Finance Việt Nam
WorkPlace
"Hợp đồng điện tử: eKYC, chữ ký điện tử eKYC. "
Hệ thống Mobile App
Đăng ký nhận tư vấn với chuyên gia
Khách hàng của chúng tôi
Cuộn lên trên cùng