T&T GROUP NGHIỆM THU THÀNH CÔNG GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TỔNG THỂ HUMAX

Chiều ngày 15/3, T&T Group và OOS Software đã tổ chức thành công lễ nghiệm thu dự án triển khai giải pháp quản trị nhân sự HUMAX.

T&T Group là một trong 10 Tập đoàn kinh tế đa ngành lớn nhất Việt Nam và top 50 Tập đoàn có tầm ảnh hưởng tại Châu Á và khu vực. T&T Group có tới 500 công ty thành viên với 6 cấp Tập đoàn quản trị riêng biệt. Với mục tiêu giữ vững vị thế doanh nghiệp, Tập đoàn đã xây dựng chiến lược phát triển phù hợp theo từng thời kỳ với định hướng lâu dài, bền vững theo các chuẩn mực quốc tế đi đôi với hoạt động quản trị minh bạch. Việc triển khai hệ thống phần mềm Quản trị Nhân sự HUMAX chính là bước đi giúp Tập đoàn củng cố nguồn nhân lực, tiếp tục phát triển trên thị trường. 

Lễ nghiệm thu tổng thể dự án Phần mềm Quản trị Nhân sự HUMAX tại T&T Group
Lễ nghiệm thu tổng thể dự án Phần mềm Quản trị Nhân sự HUMAX tại T&T Group

Dự án triển khai Phần mềm Quản trị Nhân sự tại T&T Group là một trong những dự án trọng điểm của OOS Software, với quy mô users lớn, các module được triển khai xuyên suốt theo bài toán vòng đời nhân sự: Tuyển dụng, Thông tin Nhân sự, Công – Lương, Đào tạo, Đánh giá,…

HUMAX tinh gọn các bài toán Quản trị Nhân sự tại mô hình holdings của T&T Group: Quản lý kiêm nhiệm, thuyên chuyển cán bộ, hoạch định nguồn lực, lộ trình phát triển sự nghiệp, đội ngũ kế cận… giúp T&T Group xây dựng quy trình Nhân sự chuyên nghiệp, tiết kiệm hơn 65% thời gian xử lý các bài toán về con người so với quy trình truyền thống. 

Xin cảm ơn đội ngũ BLĐ và team Dự án hai bên đã luôn nỗ lực, trách nhiệm để đưa dự án phát triển đúng tiến độ. 

Sau cùng, xin chúc mừng dự án được đưa vào vận hành thành công!

Một vài hình ảnh khác của buổi lễ: 

Đội ngũ T&T Group
Đội ngũ T&T Group
Đội ngũ OOS Software
Đội ngũ OOS Software
Cuộn lên trên cùng