Humax là một môi trường làm việc nhiều năng lượng và gắn kết

Cơ hội việc làm

tuyển dụng

[HN] Tuyển dụng Marketing Manager: Upto 30M

Về Chúng tôi Công ty Cổ phần Phần mềm OOS là đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm và hơn 10 năm triển khai Phần mềm Quản trị Nhân sự cho các Doanh nghiệp đầu ngành ở Việt Nam: SHB, VRB, NCB, Kangaroo, Hải Phát Land, Gami Group, TH True

Đọc thêm

[HCM/HN] Tuyển dụng Nhân viên Triển khai – Lương 30M

Về Chúng tôi Công ty Cổ phần Phần mềm OOS (OOS Software) là đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm và hơn 10 năm triển khai Phần mềm Quản trị Nhân sự cho các Doanh nghiệp đầu ngành ở Việt Nam: SHB, VRB, NCB, Kangaroo, Hải Phát Land, Gami Group,

Đọc thêm

[HN/HCM] Tuyển dụng Business Analyst – Lương 30M

Giới thiệu về công ty Công ty Cổ phần Phần mềm OOS (OOS Software) là đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm và hơn 10 năm triển khai Phần mềm Quản trị Nhân sự cho các Doanh nghiệp đầu ngành ở Việt Nam: SHB, VRB, NCB, Kangaroo, Hải Phát Land,

Đọc thêm

[HCM/HN] Tuyển dụng Project Manager: Lương cứng 15 – 30M

Về Chúng tôi Công ty Cổ phần Phần mềm OOS (OOS Software) là đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm và hơn 10 năm triển khai Phần mềm Quản trị Nhân sự cho các Doanh nghiệp đầu ngành ở Việt Nam: SHB, VRB, NCB, Kangaroo, Hải Phát Land, Gami Group, TH True

Đọc thêm
Di chuyển lên đầu