PHÂN HỆ ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

Công cụ đắc lực giúp giảm thiểu công sức trong các kỳ đánh giá, thực hiện đánh giá một cách khoa học, kết quả đánh giá được cập nhật ngay lập tức từ đó đưa ra các báo cáo phân tích năng lực nhằm phát hiện và bồi dưỡng nhân tài tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá tới từng nhân viên/chức vụ
 • Cho phép tự xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá, các mẫu đánh giá theo đặc thù của doanh nghiệp
 • Mỗi kỳ đánh giá, loại đánh giá có thể có bộ chỉ tiêu khác nhau
 • Cho phép gán các bộ chỉ tiêu đánh giá tới từng chức vụ cụ thể
 • Cho phép gán bộ chỉ tiêu cho nhân viên theo từng thời điểm
Giao chỉ tiêu phân cấp theo Sơ đồ tổ chức
 • Giao chỉ tiêu dựa vào các mẫu đánh giá xuống từng đơn vị, theo sơ đồ tổ chức
 • Từng đơn vị, giao chỉ tiêu cho từng cá nhân
 • Chỉ tiêu thực tế có thể được thay đổi theo từng tháng đánh giá thực tế
Linh động xây dựng quy trình đánh giá/kỳ đánh giá
 • Cho phép tự xây dựng quy trình đánh giá theo từng vị trí / chức danh
 • Linh động quy trình đánh giá theo cây sơ đồ tổ chức
 • Linh động xây dựng chỉ tiêu cho kỳ đánh giá:
  • Đánh giá tháng
  • Đánh giá quý
  • Đánh giá năm
 • Hỗ trợ nhiều loại đánh giá khác nhau:
  • Đánh giá nhân sự
  • Đánh giá thử việc
  • Đánh giá gia hạn hợp đồng
  • Đánh giá bổ nhiệm / thử thách
Đa dạng phương pháp đánh giá
 • Đánh giá thành tích theo mục tiêu và KPI:
  • Thiết lập bộ tiêu chí KPI
  • Gán bộ tiêu chí KPI cho chức danh và nhân viên
  • Xây dựng quy trình đánh giá
  • Tổng hợp kết quả đánh giá
  • Áp dụng kết quả đánh giá sang các module khác
 • Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực:
  • Xây dựng bộ từ điển năng lực
  • Gán từ điển năng lực cho từng chức vụ
  • Gán khung năng lực cho chức vụ / nhân viên
  • Đánh giá năng lực nhân viên
  • Tổng hợp kết quả so sánh năng lực
 • Đánh giá theo kết quả công việc
Cập nhật kết quả đánh giá liên tục, hỗ trợ các báo cáo theo nhiều chiều
 • Thực hiện đánh giá mọi lúc/mọi nơi với các thiết bị kết nối internet
 • Thiết lập giới hạn thời gian đánh giá, tổng hợp ngay kết quả đánh giá
 • Phê duyệt kết quả trực quan, thông báo tức thì kết quả phê duyệt của cấp trên
 • Báo cáo phân tích kết quả đánh giá
 • Báo cáo / Biểu đồ phân tích năng lực nhân viên