PHÂN HỆ TUYỂN DỤNG

Cung cấp công cụ đắc lực hỗ trợ tuyển dụng nhân tài. Theo dõi định biên nhân sự với nhu cầu thực tế tuyển dụng, đánh giá hiệu quả tuyển dụng.
 Tuyển dụng theo định biên
 • Thiết lập định biên nhân sự theo tháng, hiệu chỉnh theo thực tế hoạt động.
 Nhu cầu tuyển dụng
 • Các phòng ban gửi nhu cầu tuyển dụng lên phòng nhân sự, nhu cầu tuyển dụng được phê duyệt theo quy trình.
 • Hệ thống tự động kiểm tra định biên nhân sự với nhu cầu tuyển dụng, từ đó ra cảnh báo đối với nhu cầu vượt định biên.
 • Cho phép các phòng ban theo dõi trạng thái tuyển dụng đối với yêu cầu của chính mình.
 Linh động thiết lập tiêu chí tuyển dụng, phỏng vấn
 • Cho phép thiết lập tiêu chí tuyển dụng tới từng chức vụ
 • Thiết lập linh động Vòng thi / Tiêu chí tuyển dụng tới từng chức vụ
 • Thiết lập lịch phỏng vấn, chấm điểm thí sinh
 • Tự động chuyển thông tin ứng viên trúng tuyển sang Hồ sơ nhân sự
 Công cụ đắc lực hỗ trợ tuyển dụng
 • Ứng viên nộp hồ sơ online
 • Lọc ứng viên thông minh
 • Gửi email tự động: Gửi thư mời phỏng vấn, Gửi thư cảm ơn, Gửi thư mời trúng tuyển,…
 Ngân hàng ứng viên
 • Lưu trữ toàn bộ hồ sơ ứng viên qua các đợt tuyển dụng
 • Lưu trữ lịch sử phỏng vấn, thi truyển, đánh giá ứng viên
 • Tự động tìm kiếm ứng viên đã nộp CV: CMTND, Mã số thuế, Tài khoản Ngân hàng, …
 • Lọc ứng viên thông minh với tiêu chí phù hợp với đợt tuyển dụng, chuyển các ứng viên đã lọc vào vị trí tuyển dụng.
 Báo cáo quản trị
 • Báo cáo phân tích thực tế tuyển dụng với kế hoạch tuyển dụng
 • Phân tích tình hình tuyển dụng
 • Phân tích nguồn ứng viên
 • Biểu đồ phễu tuyển dụng