HUMAX SOLUTION ĐƯỢC LỰA CHỌN TẠI DỰ ÁN PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ NANOCO.

Ngày 28 tháng 05 năm 2021, Công ty Cổ phần Phần mềm OOS (OOS Software) đã vinh dự trở thành đối tác triển khai phần mềm quản trị nhân sự Humax tại Nanoco – Thương hiệu Thiết bị Điện hàng đầu Việt Nam.

Là đơn vị số 1 trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị điện tại Việt Nam, Nanoco hiện có một mạng lưới cơ sở trải dài trên khắp cả Nước, có quy mô nhân sự lớn ở trình độ cao. Với tốc độ tăng trưởng nhanh và áp lực cạnh tranh của Thị Trường, Nanoco liên tục phải tìm kiếm và ứng dụng các Giải pháp Công nghệ nhằm nâng cao công suất làm việc và tự động hoá các quy trình quản trị, điều hành. Việc đầu tư Phần mềm Quản trị Nhân sự được xem là một bước đi chiến lược và quan trọng của Nanoco trong kế hoạch mở rộng thị phần 2020 – 2023.

Bài toán Lương 3P của Nanoco được đánh giá là một bài toán khó và có tính đặc thù của 1 đơn vị ngành Điện. Giải pháp Phần mềm cần phải có tính linh động, khả năng tham số và tuỳ biến cao. Các dữ liệu đầu vào cũng cần được tổ chức và chuẩn hoá theo những quy trình chuẩn để đảm bảo việc vận hành được trở nên dễ dàng và đạt hiệu quả cao nhất.

Ngoài ra, Ban Lãnh đạo Nanoco cũng rất chú trọng tới Bài toán Quản trị Nhân tài, từ khâu xác định được đâu là nhân tài, lộ trình phát triển sự nghiệp phù hợp cho nhân tài, quản lý khung năng lực và xây dựng được kế hoạch đào tạo, phát triển cho nhân tài là yếu tố nền tảng để giữ chân nhân tài tại Nanoco.

Dự án Nanoco là một Dự án lớn của OOS Software tại thị trường HCM trong năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Những hợp đồng như Nanoco thực sự là sự động viên rất lớn cho toàn thể cán bộ nhân viên của OOS Software tiếp tục nghiên cứu sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đặc biệt là cam kết triển khai dự án thành công cả về tiến độ, chất lượng và sự hài lòng của Khách hàng.