Chặng đường hơn 10 năm phát triển Phần mềm Quản trị Nhân sự Humax

GIỚI THIỆU CHUNG

Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Phần mềm OOS (OOS Software) đã có 15 năm kinh nghiệm triển khai phần mềm. Trong đó, chúng tôi đã dành 10 năm nghiên cứu và phát triển một giải pháp Phần mềm Quản trị Nhân sự Humax tổng thể dành cho Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. 

Phần mềm Quản trị Nhân sự Humax đã hai lần đạt giải thưởng Sao Khuê Việt Nam.

Tầm nhìn

Tập trung phát triển chuyên sâu và cung cấp DUY NHẤT Phần mềm Quản trị Nhân sự (One Product One Company)

Đạt top 3 thương hiệu phần mềm Nhân sự tại Việt Nam

Sứ mệnh

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

2010
VERSION 1.0

Hoàn thiện giải pháp
CoreHR và Payroll

2015
VERSION 2.0

Hoàn thiện giải pháp
HRM Tổng thể

2018
VERSION 3.0

Phát triển các phiên bản chuyên sâu theo đặc thù ngành

2020
VERSION 4.0

Ứng dụng công nghệ 4.0
(AI, Chatbot, BigData)

Di chuyển lên đầu