Thấu hiểu và gắn kết nhân viên

Vấn đề gắn kết nhân viên với tổ chức, đặt biệt là xóa bỏ rào cản giữa họ với bộ phận quản trị là một vấn đề không mới, các chuyên gia nhân sự không ngừng nỗ lực giải quyết các vấn đề này, nhưng phần nhiều vẫn có sự ngăn cách. Điều này thật sự có ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp.Các vấn đề này cần được lưu tâm và giải quyết một cách quyết liệt hơn đến từ các cấp quản lý và đặc biệt là các chuyên viên nhân sự. Việc xây dựng nên một môi trường làm việc tốt đẹp bao gồm luôn cả sựa tham gia gắn kết từ nhân viên các bộ phận. Điều này xuất phát từ cảm xúc và suy nghĩ trong bản thân mỗi người, mỗi người tồn tại những vấn đề khác nhau chính vì vậy rất cần đến sự thấu hiểu.

Thấu hiểu để gắn kết nhân viên với tổ chức

Hiểu được nguyên nhân của vấn đề

Bước đầu tiên là tìm hiểu sự thiếu hụt trong mối liên kết và nhân viên cảm nhận được sự lạc lõng trong các mối quan hệ với công ty. Các cuộc đối thoại trực tiếp cần được diễn ra thường xuyên giữa các cấp. Sẽ không có công thức chung trong việc giải quyết các vấn đề, các chuyên viên nhân sự cần tạo điều kiện cho việc giải bày từ nhiều phía.

Giải quyết triệt để vấn đề

Khi đã tiếp nhận những thông tin về các vấn đề kết nối, các chuyên viên nhân sự không nên xem chúng chỉ mang tính chất hình thức mà cần xem xét và giải quyết vấn đề một cách triệt để.Vấn đề sẽ không có gì thay đổi nếu chỉ nhìn nhận nhưng lại thiếu đi hành động giải quyết. Đây không chỉ là một công việc bình thường, nó mang đến lợi ích nhiều hơn cho sự phát triển tổ chức.

Giao tiếp xuyên suốt 

Tính minh bạch là cách giải quyết cho nhiều vấn đề. Đây cũng chính là thể hiện sự tôn trọng của các cấp quản lý với toàn thể nguồn nhân lực. Một quyết định được thông suốt theo chiều dọc từ các cấp trên xuống các cấp thấp hơn sẽ tạo nên sự tin tưởng đối với các lãnh đạo trong nhân viên.

Kết quả hình ảnh cho gắn kết nhân viên

Nghiên cứu đến từ Gall up cho thấy rằng nhiều nhà quản lý chưa thật sự dành thời gian cho việc trao đổi trực tiếp với các nhân viên của mình. Có đến 53% nhân viên không nhận thức rõ sự đóng góp của họ vào mục tiêu chung của công ty, và 54% tin rằng các đồng nghiệp đánh giá họ cao hơn cấp trên. Mối liên hệ giữa nhân viên và cấp trên thiếu hụt tính liên tục thường dẫn đến sự lỏng lẻo. Các cấp lãnh đạo cao nhất và những chuyên viên nhân sự không thể đứng ngoài vấn đề này, cần phải tạo nên sự quan tâm sâu sắc hơn và mối liên hệ vững chắc giữa cấp trên và nhân viên.

Kiểm soát thay đổi

Khi đã nắm được những vấn đề còn tồn tại, công việc tiếp theo phải có những phương pháp để thay đổi tình hình. Các vấn đề cần được chú trọng trong sự thay đổi này sẽ bắt đầu từ :

Văn hóa doanh nghiệp phải được thực hiện từ cao xuống thấp, và cầncó sự tham gia tích cực của cả lãnh đạo và nhân viên. Việc thay đổi cần được theo dõi một cách kỹ lưỡng và sát sao. Các mục tiêu được đặt ra cần phải rõ ràng cũng như có thời gian thực hiện rõ ràng để sự theo dõi không bị gián đoạn. Phần thưởng cũng là một cách quan trọng tạo nên sự thay đổi trong việc gắn kết giữa nhân viên và các cấp trên. Việc gắn kết này không chỉ  mang tính tạm thời, nó cần được tiến hành liên tục với sự quan tâm nghiêm túc.
Giá trị của sự thay đổi này tạo nên những thay đổi lớn trong quá trình vận hành bộ máy doanh nghiệp. Sự thấu hiểu nhau tạo nên sự gắn kết hơn giữa mọi người và giải quyết được sự xa cách với cấp trên.

Theo SHRM.org