Công ty CP Thanh toán Quốc gia

Giới thiệu về khách hàng

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) được thành lập từ năm 2004, trên cơ sở đổi tên từ Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam sau khi hoàn thành sáp nhận doanh nghiệp với Công ty CP Dịch vụ Thẻ Smartlink. NAPAS là đơn vị trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Cổ đông chính của NAPAS gồm Ngân hàng nhà nước và 15 Ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam

Bài toán thực tế

Trước khi dùng phần mềm, toàn bộ quy trình quản lý nhân sự tại TH được thực hiện hoàn toàn bằng Excel. Bao gồm công tác quản lý thông tin hồ sơ, chấm công, tính lương, bảo hiểm.

 
Những khó khăn trước khi triển khai phần mềm:
 • Trước khi dùng phần mềm, toàn bộ quy trình quản lý nhân sự tại Napas được thực hiện hoàn toàn bằng Excel. Bao gồm công tác quản lý thông tin hồ sơ, chấm công, tính lương
 • Dữ liệu chấm công hay bị lỗi và phải soát lại bằng thủ công, về sau xử dụng máy chấm công nhưng phần mềm của máy chấm công không linh động nên vẫn phải sửa và thêm bằng thủ công.
 • Lương khối tài chính phức tạp do đó khi làm trên excel dễ bị nhầm lẫn và phải đối soát lại kiểm tra thường xuyên
 
Thông tin triển khai
Số lượng nhân sự : hơn 300 người
Các module triển khai: Quản lý thông tin, hồ sơ, chấm công, tính lương, bảo hiểm , cổng thông tin nhân sự.
Hệ thống đi vào vận hành chính thức: 06/2017
 
Kết quả đạt được
Về quản lý thông tin nhân sự:
 • OOS thành công trong việc đưa toàn bộ nhân sự của Napas số hóa 100% lên hệ thống phần mềm Humax.
 • Hệ thống hỗ trợ import dữ liệu thay đổi, biến động thông tin nhân sự mượt mà, nhanh chóng, thao tác đơn giản.
 • Hệ thống hỗ trợ in ấn, trích xuất biểu mẫu, báo cáo theo đặc thù quản lý của Napas.
Về chấm công – tính lương:
 • Hệ thống đã thành công trong việc tự động hóa 100% phân hệ Chấm công và kết nối trực tiếp tới máy chấm công mà không cần qua phần mềm trung gian.
 • Hệ thống hỗ trợ xây dựng tính thành công lương của toàn bộ các nhóm lương, các bảng lương của phía Napas. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ một nhân viên trong cùng một tháng có thể có tên trên nhiều bảng lương.
 • Hệ thống hỗ trợ in ấn, trích xuất báo cáo, biểu mẫu liên quan đến công lương hàng tháng trên hệ thống phần mềm.
Về bảo hiểm xã hội
 • Hệ thống tính toán chính xác chi phí bảo hiểm xã hội hàng tháng.
 • Hệ thống đã xây dựng chức năng cảnh báo, tạo biến động tăng/ giảm BHXH từ các dữ liệu liên quan đến nhân viên như hợp đồng, công, lương, nghỉ ốm v.v…
 • Hệ thống đã xây dựng các báo cáo, biểu mẫu BHXH trình ký nộp cơ quan BHXH cũng như các template import biến động lên hệ thống phần mềm BHXH.
Về cổng thông tin nhân sự
 • Hệ thống hỗ trợ người lao động có thể trực tiếp truy cập vào hệ thống cổng thông tin để truy vẫn, kiểm tra thông tin cá nhân của mình. Từ đó, hệ thống hỗ trợ người dùng có thể cập nhật thông tin chính xác của bản thân và thông qua phê duyệt để cập nhật lên hệ thống.
 • Hệ thống hỗ trợ người lao động có thể xem bảng công, bảng lương, phiếu lương hàng tháng của mình trực tiếp trên công thông tin.
Cuộn lên trên cùng