Tầm quan trọng của quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất

Mặc dù các hoạt động sản xuất có thể không phức tạp như các doanh nghiệp khác, nhưng công việc quản lý của họ lại liên quan trực tiếp đến việc sản xuất các mặt hàng thực tế kết hợp với vật liệu, nguồn lao động tốn kém. Khi quản lý sản xuất không hiệu quả, nó có thể dẫn đến chất lượng kém, lỗi và các vấn đề an toàn trong sản phẩm. Quản lý sản xuất kém không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận mà còn có thể ảnh hưởng đến sự sống còn của công ty.

Chuỗi cung ứng

Quản lý chuỗi cung ứng của một doanh nghiệp sản xuất ảnh hưởng đến chi phí và chất lượng sản phẩm. Chi phí nhiên liệu ngày càng tăng đã khiến việc vận chuyển trở nên đắt đỏ hơn và chi phí lao động rất biến động, đặc biệt là ở các địa điểm nước ngoài. Ban quản lý sản xuất cần đánh giá các cấu hình chuỗi cung ứng khác nhau, ưu tiên các trung tâm phân phối địa phương nơi có hiệu quả chi phí cao hơn. Điều kiện thay đổi nhanh chóng đòi hỏi quản lý sản xuất có thể thích ứng nhanh và thực hiện các điều chỉnh quan trọng, chẳng hạn như tập trung sản xuất khi sản xuất khối lượng lớn hiệu quả hơn và di chuyển sản xuất gần thị trường khi hoạt động nhỏ hơn mang lại lợi thế về chi phí.

Chiến lược cạnh tranh

Mặc dù những người tiếp thị của doanh nghiệp quyết định chiến lược cạnh tranh nhưng các nhà quản lý sản xuất cần phải hỗ trợ chiến lược với các sản phẩm phù hợp.  Nếu công ty đang cạnh tranh về giá, sản xuất phải tập trung vào việc giảm chi phí và có thể thực hiện các phương pháp sản xuất tinh gọn. Nếu chiến lược là cung cấp các thị trường thích hợp, doanh nghiệp cần phải sản xuất các sản phẩm có các đặc điểm độc đáo thu hút các phân khúc thị trường mục tiêu. Quản lý sản xuất phải phù hợp với ý nghĩa của chiến lược tiếp thị của công ty bạn đối với các hoạt động sản xuất và thực hiện các chính sách và quy trình tương ứng.

Công nghệ

Chìa khóa cho sự xuất sắc trong sản xuất là áp dụng công nghệ tiên tiến khi nó giúp đạt được các mục tiêu cụ thể của công ty. Các nhà quản lý sản xuất thường phải đưa ra các quyết định kỹ thuật nhằm đối phó với các hệ thống sản xuất phức tạp. Mặc dù họ có thể dựa vào đội ngũ kỹ thuật để có kiến ​​thức chuyên sâu, các nhà quản lý sản xuất là người định hướng kỹ thuật đưa ra quyết định hiệu quả hơn trong các môi trường như vậy. Ngoài việc có được kiến ​​thức kỹ thuật phù hợp, các nhà quản lý sản xuất phải đảm bảo nhân viên kỹ thuật của họ có trình độ đào tạo cần thiết để đánh giá và vận hành quản lý công nghệ đang được xem xét để thực hiện.

Tổ chức

Các loại hình sản xuất khác nhau được thực hiện hiệu quả nhất trong các khung tổ chức khác nhau. Ngay cả khi loại hình sản xuất không thay đổi, doanh nghiệp có thể muốn thay đổi tổ chức sản xuất của mình nếu công nhân của bạn thay đổi hoặc nếu bạn phải thích ứng với nhu cầu thị trường mới. Một cách linh hoạt nữa là thành lập các đội tạm thời có thành viên thay đổi để đáp ứng với các tình huống khác nhau. Doanh nghiệp có thể coi các hoạt động sản xuất là các dự án; và tổ chức các đội sử dụng nhân viên có kỹ năng tốt nhất để hoàn thành công việc. Ngay cả khi bạn giữ lại các cấu trúc tổ chức truyền thống hơn, quản lý sản xuất của bạn phải liên tục tìm cách điều chỉnh tổ chức để cải thiện hiệu suất.

Chuyển mình cùng thời đại 4.0, việc ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất giúp các nhà quản lý gia tăng năng suất lao động, tiết kiệm thời gian từ đó hiệu suất cả toàn doanh nghiệp tăng và phát triển mạnh mẽ. Không chỉ giúp doanh nghiệp tự động hóa ở nhiều chu trình thủ công trước đó, phần mềm quản lý sản xuất loại bỏ gần như hoàn toàn các lỗi nhầm lẫn do con người trước đó do phải quản lý với khối lượng rất lớn nguồn lao động, nguyên liệu trên nhiều địa bàn khác nhau. Nhanh chóng ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất sớm trong quy trình sản xuất sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai.

Theo tamnhin.net