TẦM QUAN TRỌNG CỦA KPI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP

Để đo lường hiệu quả và tiến độ công việc của từng cá nhân, phòng ban theo một mục tiêu chung đã đặt ra trước đó, người ta cần có những chỉ số cụ thể chứ không thể dựa vào cảm tính. Chỉ số KPI ra đời để phục vụ cho mục đích này.

Để đo lường hiệu quả và tiến độ công việc của từng cá nhân, phòng ban theo một mục tiêu chung đã đặt ra trước đó, người ta cần có những chỉ số cụ thể chứ không thể dựa vào cảm tính. Chỉ số KPI ra đời để phục vụ cho mục đích này. Vậy cụ thể tầm quan trọng của KPI là như thế nào đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp? Hãy cùng cùng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây để nắm rõ hơn về vấn đề này nhé.

I) KPI là gì?

KPI là ký hiệu viết tắt của 3 từ Key Performance Indicators, đây là một bộ các tiêu chí đo lường có thể định lượng được về hiệu suất theo thời gian cho một mục tiêu cụ thể. KPI cung cấp các mục tiêu để các nhóm tìm kiếm, mốc quan trọng để đánh giá tiến độ và thông tin chi tiết giúp mọi người trong tổ chức đưa ra được kế hoạch, định hướng tốt hơn để hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao.

II) Tầm quan trọng của KPI đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Để đạt được những mục tiêu đã đặt ra, chúng ta không thể mông lung làm việc một cách rời rạc mà không có định hướng, mốc thời gian và chỉ tiêu cụ thể. Do đó, việc lên kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn và công việc cần phải hoàn thành trong từng giai đoạn cho mỗi bộ phận và một mốc thời gian cụ thể phải hoàn thành những mục tiêu nào là vô cùng quan trọng.

KPI chính là bộ công cụ được xây dựng để hỗ trợ một tổ chức, doanh nghiệp đưa ra được các tiêu chí cần phải hoàn thành cho các đối tượng như phòng ban, cá nhân cụ thể, thời gian cần phải hoàn thành và đo lường hiệu quả công việc so với dự kiến để đạt được mục tiêu chung đặt ra.

Sau đây là một vài lý do cho biết vì sao KPI lại quan trọng đối với doanh nghiệp, tổ chức như vậy:

1) KPI giúp đo lường mục tiêu
Một mục tiêu được đề ra luôn cần sự thực thi nghiêm túc, để nắm bắt được điều này ta cần phải đo lường được tiến độ công việc được thực hiện so với mục tiêu.

Đó là lý do quan trọng nhất để giải thích vì sao KPI nên được sử dụng nhất.

Khi đo lường theo các mục tiêu theo cách này, nó mang lại cho bạn cơ hội để nhìn thấy bạn đang sai ở đâu và từ đó đưa ra quyết định để đẩy nhanh tiến độ công việc theo đúng mục tiêu đã đề ra.

2) KPI giúp tiếp nhận các thông tin quan trọng
Chỉ số KPI cho thấy bức tranh tổng thể và trực quan về hiệu suất của toàn công ty. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh cao như hiện nay, thông tin này có ý nghĩa rất lớn để bạn có thể nắm bắt được những điểm mạnh, yếu so với đối thủ để từ đó đưa ra những mục tiêu và nỗ lực hơn nữa để đánh bại đối thủ của mình.

3) KPI khuyến khích tinh thần trách nhiệm
KPI vừa là thước đo để đánh giá vừa là mục tiêu để phấn đấu, do đó nó cho mỗi cá nhân biết được mình đang ở đâu so với mục tiêu đã đặt ra và từ đó luôn nỗ lực với những kế hoạch cụ thể nhằm hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ của mình, do đó KPI khuyến khích tinh thần trách nhiệm hiệu quả.

4) Nâng cao tinh thần làm việc
Với những kế hoạch cụ thể, được đo lường và trả về kết quả ở mỗi giai đoạn, giúp mỗi cá nhân nhìn thấy mình đang ở đâu, thấy được những kết quả đã đạt được từ đó nâng cao tinh thần làm việc, kiên định hướng tới mục tiêu chung.

Trên đây là những phân tích kĩ càng cho thấy những tác động tích cực và tầm quan trọng của KPI đối với sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó cho thấy, KPI không chỉ đo lường mà còn giúp mỗi thành viên trong tổ chức nhìn thấy rõ mình đang ở đâu, cần làm gì để đóng góp vào sự phát triển của tổ chức.

Cuộn lên trên cùng