Humax Solution được TLIP lựa chọn là giải pháp quản lý và kết nối nhân sự trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 trở lại lần thứ 4

Ngày 8 tháng 6 năm 2021 vừa qua, Ban quản lý 3 Khu Công Nghiệp Thăng Long, Vĩnh Phúc Và Hưng Yên đã quyết định lựa chọn Phần mềm Quản trị Nhân sự Humax của OOS Software để quản lý tổng thể Nguồn nhân lực.

Đây là một dự án lớn, với phạm vi triển khai bao gồm cả 03 đơn vị: TLIP1, TLIP2, TLIP3 nên TLIP đặc biệt quan tâm tới phương pháp luận và nguồn lực triển khai của Dự án. Trong Buổi Lễ kí kết giữa hai bên, Ban Lãnh đạo TLIP đã yêu cầu OOS Softwar thực hiện 3 nhiệm vụ quan trọng sau:

  •  Triển khai theo phương pháp luận mới nhất Agile & Scrum, hoàn thành dự án trong vòng 3 tháng.
  • Cung cấp tối thiểu 6 nhận sự tham gia full-time vào Dự án. Trong đó có 2 nhân sự tư vấn nghiệp vụ có kinh nghiệm trên 5 năm.
  • Áp dụng thưởng và phạt cho team triển khai dự án 2 bên. Tổng số tiền thưởng liên quan tới chất lượng và tiến độ dự án sẽ là 200.000.000 VND.

Ngoài ra, giải pháp triển khai tại TLIP cũng cần đáp ứng được 3 Bài toán nghiệp vụ chính:

o Tính kết nối: Giải pháp phần mềm phải theo xu hướng kết nối trong quản trị nhân sự hiện đại ngày nay: Kết nối nhân viên làm việc ở các địa điểm khác nhau, kết nối phòng Nhân sự với nhân viên, kết nối Ban Lãnh đạo vào nhân viên và kết nối Doanh nghiệp với ứng viên.
o Tính linh động: Giải pháp phải có tính tuỳ biến và linh động cao theo từng đối tượng lao động, từng đơn vị thành viên trong TLIP, từng giai đoạn và loại hình làm việc khác nhau, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới các Khu Công nghiệp hiện tại.
o Tính công nghệ: Giải pháp phải được tích hợp với những công nghệ mới nhất hiện nay: Face ID, AI trong Tuyển dụng, Chatbot trong Quan hệ Lao động và Mobile dành cho Lãnh đạo.

Với hơn 10 năm nghiên cứu và cung cấp giải pháp phần mềm nhân sự cho thị trường, Humax được đánh giá là một giải pháp có nền tảng công nghệ tốt, giao diện dễ dùng và đặc biệt là có tính chuyên sâu về nghiệp vụ theo đặc thù ngành. Chúc mừng OOS Software đã có thêm 1 dự án lớn mới và chúc cho dự án TLIP thành công tốt đẹp.

Di chuyển lên đầu