Humax mang tới những kiến thức Quản trị không giới hạn

Kiến thức quản trị nhân sự

Xu hướng tuyển dụng mới trong đại dịch COVID-19

Báo cáo từ Tổng Cục Thống kê, do ảnh hưởng từ sự bùng phát lần thứ 3 và thứ 4 của đại dịch Covid-19, thị trường lao động 6 tháng đầu năm 2021 có tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng so

Đọc thêm

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh

Văn hóa doanh nghiệp là gì? Giống như một con người, văn hóa công ty được xem như là nhân cách của một tổ chức. Theo đó, văn hóa doanh nghiệp được định nghĩa bởi một tập hợp các giá trị như thái độ, tiêu chuẩn, mục đích, quy trình, niềm tin và hành vi

Đọc thêm

20 bài học ý nghĩa nhà lãnh đạo không thể bỏ qua

Dù bạn là ai, đang làm việc trong lĩnh vực nào, để tiến tới thành công và giữ vững những thành công đó bạn đều cần phải tôi luyện năng lực của mình với phẩm chất lãnh đạo chuẩn mực. Điều này được tôi luyện bằng những bài học thực tế trong cuộc sống hoặc

Đọc thêm
Di chuyển lên đầu